Chính sách bảo mật của Beauty Store:

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Beauty Store luôn tôn trọng sự riêng tư của khách hàng, và đó là lý do chúng tôi luôn cam kết bảo vệ những thông tin cá nhân của khách hàng. Tất cả thông tin cá nhân bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại hay bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà khách hàng cung cấp, hoặc bất kỳ thông tin nào về khách hàng được thu thập theo luật định hiện hành.

Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website beautystore2020.com chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của người dùng, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của người dùng sẽ không được lưu giữ.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho ban quản trị website beautystore2020.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Khi bạn cung cấp các thông tin cần thiết, chúng tôi sẽ sử dụng chúng để đáp ứng yêu cầu của bạn, hoặc chúng tôi có thể liên lạc với bạn qua thư từ, email, tin nhắn hay điện thoại; hoặc tuân theo luật định hiện hành, Beauty Store sử dụng các phương tiện trên để giới thiệu đến bạn những sản phẩm, dịch vụ hay chương trình khuyến mãi mới từ Beauty Store. Khi cung cấp thông tin cho chúng tôi qua trang web này, bạn hiểu rõ và chấp thuận việc thu thập, sử dụng và tiết lộ những thông tin cá nhân nêu trên cho một số mục đích được quy định trong trang này.

Nếu bạn đặt hàng một sản phẩm, yêu cầu một dịch vụ hoặc gởi thư phản hồi lên trang web, chúng tôi có thể liên hệ với bạn để có những thông tin bổ sung cần thiết cho việc xử lý hoặc hoàn thành đơn đặt hàng hoặc yêu cầu của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin này cho một bên thứ ba mà không được sự cho phép của bạn, trừ trường hợp bị pháp luật hiện hành bắt buộc hoặc trường hợp cần thiết để xử lý đơn đặt hàng

Chúng tôi có thể sử dụng một số đơn vị khác để cung cấp sản phẩm hay dịch vụ cho bạn. Chúng tôi cũng cần trao đổi thông tin cá nhân của bạn đến các đơn vị này để họ hoàn thành yêu cầu của bạn. Những đơn vị này cũng không được phép sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích khác và chúng tôi đồng thời yêu cầu họ tuân theo quy định bảo mật khi tiến hành cung cấp dịch vụ.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Tất cả những thông tin do bạn cung cấp sẽ được chúng tôi lưu giữ và bảo mật suốt thời gian hoạt động của Beauty Store, tuy nhiên bạn có thể điều chỉnh hoặc xóa bỏ thông tin của mình bất kỳ thời điểm nào thông qua việc liên hệ với chúng tôi hoặc qua công cụ được cung cấp sẵn.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Toàn bộ thông tin của khách hàng được lưu trữ và quản lý chính bởi Beauty Store

Địa chỉ: Trịnh Văn Bô, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 0858830434

Email: beautypiastore@gmail.com

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Beauty Store sẽ chủ động hoặc theo yêu cầu của bạn bổ sung, hiệu chỉnh hay tẩy xóa các dữ liệu thông tin cá nhân không chính xác, không đầy đủ hoặc không cập nhật khi bạn còn liên kết với hoạt động của chúng tôi.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Khi lập trình trang web, chúng tôi có thể đặt những luật định hợp lý mang tính thương mại để ngăn chặn hành vi truy cập bất hợp pháp và việc sử dụng không thích đáng các thông tin cá nhân của bạn đã gửi cho Beauty Store thông qua việc sử dụng trang web này.

Vì luôn có những rủi ro liên quan đến vấn đề cung cấp dữ liệu cá nhân, cho dù là cung cấp trực tiếp, qua điện thoại hay qua mạng internet, hay qua các phương tiện kỹ thuật khác; và không có hệ thống kỹ thuật nào an toàn tuyệt đối hay chống được tất cả các “hacker” và “tamper” (người xâm nhập trái phép để lục lọi thông tin), Beauty Store luôn nỗ lực tiến hành những biện pháp đề phòng thích hợp đối với từng đặc tính của thông tin để ngăn chặn và giảm thiểu tối đa các rủi ro có thể khi bạn sử dụng trang web này.

Beauty Store cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn, không mua bán thông tin cá nhân của bạn cho các công ty khác vì các mục đích khuyến mãi.

The best essay writing services have a large selection of essay topics that you can choose from to meet your needs. If you want to know the quality of their customer service, you should check if they offer testimonials from former clients. This will give you an idea of their ability to deliver high-quality work. Some writers who https://www.vanchuyenbaophat.com/successful-steps-to-good-essay-writing/ offer writing services also have contact forms on their website. If they do not provide this, it is a good idea to contact them to get feedback.

The best essay writing services should offer proofreading and editing services besides writing. Most writers are very good in one or the other area but not all. It https://www.zarias.com/page/37/?p=0 is therefore important for you to choose writers who can do editing and proofreading well. You may have a specific idea you want to express in an essay. If the writer is able to edit and proofread well then you can be guaranteed that you will get excellent writing.

You should therefore take a look at the samples of work provided by the writers. If you are not able to decide what type of topic you would like https://riich.me/topics/view/307/buy-my-college-paper-for-me-service to pursue, then you can look at the various topics which the writers have written about so that you https://www.visiblebanking.com/members/foster1054/profile/classic/ can make a final decision. You can also check whether they have any specialisations. Most writers https://www.argania.it/de/module/smartblog/details?id_post=79 will offer you a free sample of their work. Look for these samples to help you choose the best essay writing service.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *